ADDRESS

QENDRA EUROPIANE: Rr. Vaso Pasha, P. 20, Ap. 57 1001 Tiranë, SHQIPËRI

PHONE

+355 44 51 9076

EMAIL

info@euro-centre.eu

ADDRESS

QENDRA EUROPIANE: Rr. Vaso Pasha, P. 20, Ap. 57 1001 Tiranë, SHQIPËRI

PHONE

+355 44 51 9076

EMAIL

info@euro-centre.eu